é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik religii włosko-polski Iwona Kienzler

padma f (lotos, symbol duchowości Wschodu)