Wordnet angielsko-polski

(common western European partridge with red legs)
góropatwa czerwona, kuropatwa czerwona
synonim: red-legged partridge