Wordnet angielsko-polski

(bulbous herb of southern Europe widely naturalized
bulb breaks up into separate strong-flavored cloves)
czosnek, czosnek pospolity, czosnek zwyczajny
synonim: garlic