Wordnet angielsko-polski

(of the plains of central and eastern Africa)
zebra stepowa
synonim: common zebra
synonim: Equus Burchelli