Wordnet angielsko-polski

(the day (in March or April) on which the festival of Easter is celebrated)
Wielkanoc, Wielka Niedziela, Pascha, Zmartwychwstanie Chrystusowe
synonim: Easter Day