Wordnet angielsko-polski

blok wschodni, demoludy, blok socjalistyczny, państwa socjalistyczne, kraje demokracji ludowej, kraje komunistyczne