Wordnet angielsko-polski

(Chinese sedge yielding edible bulb-shaped tubers)
ponikło słodkie, ponikło bulwiaste
synonim: water chestnut
synonim: Chinese water chestnut