Wordnet angielsko-polski

(game fish resembling the tarpon but smaller)
elops złotawy, oszczer złotawy, oszczer żółtawy, elops złocisty, oszczer złocisty
synonim: ladyfish
synonim: tenpounder