Wordnet angielsko-polski

(plant of western and southern Europe widely cultivated for its pale yellow flowers)
pierwiosnek bezłodygowy, pierwiosnka bezłodygowa
synonim: Primula vulgaris