Wordnet angielsko-polski

funt falklandzki, FKP
synonim: Falklands pound
synonim: pound