Wordnet angielsko-polski

funt falklandzki, FKP
synonim: Falkland Islands pound
synonim: pound