Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa