Wordnet angielsko-polski

(the standard German language
developed historically from West Germanic)
język niemiecki, niemczyzna, niemiecki
synonim: German
synonim: High German