Wordnet angielsko-polski

(large primitive shark widely distributed in warm seas)
sześcioszpar, sześcioszpar szary, rekin szary
synonim: cow shark
synonim: six-gilled shark