Wordnet angielsko-polski

pallotynki, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego