Wordnet angielsko-polski

(large harmless hawk found worldwide that feeds on fish and builds a bulky nest often occupied for years)
rybołów, rybołów zwyczajny
synonim: osprey
synonim: fish hawk
synonim: fish eagle
synonim: sea eagle