Wordnet angielsko-polski

(a specialized bit of heart tissue that controls the heartbeat)
węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł zatokowy, węzeł Keitha-Flacka, węzeł SA
synonim: pacemaker
synonim: cardiac pacemaker
synonim: sinoatrial node