Wordnet angielsko-polski

(an electrical discharge accompanied by ionization of surrounding atmosphere)
wyładowanie ulotowe, ulot, wyładowanie koronowe
synonim: corona discharge
synonim: corona
synonim: corposant
synonim: St. Elmo's fire
synonim: Saint Elmo's fire
synonim: Saint Elmo's light
synonim: Saint Ulmo's light
synonim: electric glow