Wordnet angielsko-polski

salezjanki, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych