Wordnet angielsko-polski

(large willow tree of Eurasia and North Africa having greyish canescent leaves and grey bark)
wierzba biała, wierzba srebrna, wierzba pospolita
synonim: white willow
synonim: Huntingdon willow