Wordnet angielsko-polski

(European willow tree with shining leathery leaves
widely naturalized in the eastern United States)
wierzba pięciopręcikowa, wierzba laurowa
synonim: bay willow
synonim: laurel willow