Wordnet angielsko-polski

(Old World willow with light green leaves cultivated for use in basketry)
wierzba trójpręcikowa, wierzba migdałowa
synonim: almond willow
synonim: black Hollander
synonim: Salix amygdalina