Wordnet angielsko-polski

(a common shrub with black fruit or a small tree of Europe and Asia
fruit used for wines and jellies)
czarny bez, bez lekarski, bez apteczny, biały bez, bez pospolity, holunder, bzowina, dziki bez czarny
synonim: bourtree
synonim: black elder
synonim: common elder
synonim: elderberry
synonim: European elder