Wordnet angielsko-polski

(prolific animal that feeds chiefly on earthworms)
tenrek zwyczajny, kretojeż bezogonowy, tenrek
synonim: tailless tenrec