Wordnet angielsko-polski

(large black Old World grouse)
głuszec, głuszec zwyczajny
synonim: capercaillie
synonim: capercailzie
synonim: horse of the wood