Wordnet angielsko-polski

(beech fern of North America and Eurasia)
zachyłka oszczepowata, zachylnik oszczepowaty
synonim: long beech fern
synonim: narrow beech fern
synonim: northern beech fern
synonim: Phegopteris connectilis
synonim: Dryopteris phegopteris