Wordnet angielsko-polski

(plant of southern and southeastern United States grown for its yellow flowers that can be dried)
jagodowiec wielkokwiatowy, jagodowiec wielkolistny
synonim: strawflower
synonim: cornflower