Wordnet angielsko-polski

(Old World plant with axillary racemes of blue-and-white flowers)
przetacznik ożankowy
synonim: germander speedwell
synonim: bird's eye