Wordnet angielsko-polski

(common hairy European perennial with pale blue or lilac flowers in axillary racemes)
przetacznik leśny, przetacznik lekarski
synonim: common speedwell
synonim: gypsyweed