Wordnet angielsko-polski

peryskop odwracalny
synonim: Gundlach Periscope