Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Stowarzyszenie Żeńskiej Młodzieży Chrześcijańskiej