Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

chromosome aberration

chromosomal abnormality