Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

custom-house agency, customsagency

Nowoczesny słownik polsko-angielski

customs agency