Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

general/universal agent

Słownik nieruchomości polsko-angielski

general agent