Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

kośc., wł. uwspółcześnienie; aggiornamento