Nowoczesny słownik polsko-angielski

video accelerator

graphics accelerator