Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

act of will, volitional act

Nowoczesny słownik polsko-angielski

conation