Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

koło podbiegunowe południowe

Nowoczesny słownik języka angielskiego

południowe koło podbiegunowe

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This was -- this is south of the Antarctic Circle.
To działo się na południe od koła podbiegunowego.

TED