Słownik techniczny polsko-angielski

ammonia nitrogen