Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

receptory komórki B