Słownik techniczny angielsko-polski

przed zwrotem odkorbowym