Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dziecko nieochrzczone, niemowlę nieochrzczone