Słownik audio-video Montevideo

zaplecze, urzą-dzenia pomocnicze