Słownik audio-video Montevideo

dodatkowa ścieżka dźwiękowa [bezpieczeń-stwa lub z dubbingiem]