Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

medycyna bakteryjne zapalenie płuc;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

bakteryjne zapalenie płuc