Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mnóstwo, masa (czegoś)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

pełno, mnóstwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MNÓSTWO

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And our children are coming back home with bags full of medals, with lots of admirers and friends.
Nasze dzieci wracają do domów z torbami medali, nowymi przyjaciółmi i wielbicielami.

TED

Probably best not to greet her with two bags of guns.
Pewnie lepiej jej nie witać z dwiema torbami broni.

And those three bags of potatoes that we lifted last week.
I te trzy worki ziemniaków, które targaliśmy ostatniego tygodnia.

And just sitting there were 1 0 duffle bags of these.
I siedziałem tam na dziesięciu ogromnych torbach tych skurwieli.

I'm only feeding him a couple extra bags of carrots.
Karmię go tylko kilkoma dodatkowymi workami marchewek.

They have two bags of sand near the door.
Mają dwa worki z piaskiem przy drzwiach.

She used to turn up with bags of chocolate.
Zwykle pojawiała się w jego mieszkaniu z torbami czekolady.

Six bags of soybean seed and still this is not enough.
Sześć worków soi, a to nadal prawie nic.

You're not staying for the fireworks? Bags of panic and blue lights.
Nie zostaniesz na fajerwerki, wielką panikę i niebieskie światła?

You can't expect an enormous volcano with three tiny bags of explosives.
Nie możesz się spodziewać nadzwyczajnego wulkanu, po trzech malutkich torbach materiału wybuchowego.

Men bring me bags of money every day.
Codziennie przynoszą mi torby pełne pieniędzy.

My older brother Tolia was carrying two bags of dry bread.
Mój starszy brat Tolia niósł dwie torby sucharów.

And then maybe two big bags of cash.
Tak, wielką łódkę i dwie torby forsy.

Defrost two bags of breast milk in the microwave for three minutes.
Włóż dwie torebki mleka matki do mikrofali na 3 minuty.

I have even taken 10 bags of mustard and ketchup each
Wziałem musztardę i ketchup, 10 torebek. Każdego.

Every monday I come down Here, buy 2 bags of feed
Co poniedziałek przychodzę tu i kupuję dwie torby jedzenia.

Bags of coconuts tied together, just throw them over. Float out on a wave.
Torby kokosów związane razem, po prostu je zrzucimy... ...i odpłyniemy z falą.

I found some blood drops out back underneath some bags of mulch.
Znalazłem krople krwi na zewnątrz pod torbami z mierzwą.

Now, I'm just a monk, but I'd say three bags of rice at least.
Jestem tylko mnichem, ale to jakieś trzy worki ryżu.

You two keep spreading these bags of fertilizer.
Wy dwoje, rozsypcie te worki z nawozem.

I have to deliver two bags of carrots.
Muszę dostarczyć dwa worki marchwi.

All these bags of maize inside the perimeter.
Worki z kukurydzą do środka.

Eating ten bags of microwave popcorn a day.
Jadł dziesięć torebek popcornu dziennie.

I open the suitcase and I find it full of bags of cocaine.
Więc pełna podejrzeń otworzyłam walizkę i ujrzałam torebki z kokainą.

A few bags of chips, free tin.
Kilka paczek frytek, puszka za darmo.

You want three bags of slightly licked outsides of cookies?
Chcesz trzy nieznacznie wylizane torebki po ciastkach?

Its still just bags of shit, isnt it?
To ciągle worki z gównem, czyż nie?

Many people received bags of rice yesterday.
Wczoraj dużo osób dostało ryż.

Two Senior Service and 8 bags of crisps.
Dwie paczki Rothmans, dwie Senior Service i...

Just a couple bags of cotton balls.
Tylko kilka worków wacików.

One Yak and two bags of salt.
Jeden jak i dwa worki soli.

Hello, cute little sister Four bags of blood
Witaj, mała kochana siostrzyczko. Cztery worki krwi.

She has bags of saline solution for boobs.
Ona ma litry roztworu soli w piersiach

You'il dig ditches and carry bags of cement till your back nearly breaks.
Będziesz rowy kopać i wykonywać worki z cementem do pleców niemal przerw.

Bags of water kill us.
Worki z wodą nas zabijają.

Always got bags of it?
Zawsze ma pełne worki?

Weve got bags of leftovers from a Lyons Corner House!
Mamy torby z resztkami z Lyons Corner House!

Empty bags of chips are yours.
Puste paczki po chipsach są twoje.

You got bags of humility.
Ty masz mnóstwo pokory.

Hermetically sealed bags of human emotion.
Hermetycznie zamkniete torby ludzkich emocji.

Ooh! You sack of bags of buckets of idiots!
Ty worku pełen toreb pełnych wiader pełnych idiotów!

bags of wheat 4 times a month.
Po dwie torby pszenicy 4 razy w miesiącu.

Yeah, 20 bags of Falfa Cravins.
Idziemy. 20 torebek Falfa Cravins.

Ugly,... giant bags of mostly water.
Wstrętne... wielkoludy, worki z wodą.

It happened not just outside schools with bags of sweets, but it happened in homes, in all of our Member States, in churches and in hospitals.
To działo się nie tylko pod szkołami z torebkami cukierków - miało to też miejsce w domach we wszystkich państwach członkowskich, w kościołach i szpitalach.