Wordnet polsko-angielski

(a hip roof having two slopes on each side)
mansard, mansard roof

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

mansard roof