Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

heretofore

Nowoczesny słownik polsko-angielski

so far

up till now

to date