Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

knock-on-effect

Wordnet polsko-angielski

(a secondary and usually adverse effect of a drug or therapy
"severe headaches are one of the side effects of the drug")
side effect

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

side-reaction n

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

knock-on effect

Słownik środowiska polsko-angielski

side effect

Słownik techniczny polsko-angielski

side-effect

Nowoczesny słownik polsko-angielski

fallout

by-product

byproduct