Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

myelin bodies, myelin figures